Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Χρησιμεύει για να ορίσουμε τα ονόματα Sheets από επιλεγμένα κελιά (στήλη). Αν ένα κελί δεν έχει περιεχόμενο (είναι κενό) τότε θα δώσει αριθμητική τιμή στο όνομα του Sheet (Δείτε 2ο παράδειγμα). Τα περιεχόμενα των κελιών πρέπει να έχουν μοναδικές τιμές και αυτές δεν...
Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Χρησιμεύει για να μεταφέρουμε τα ονόματα των Sheets, ενός Workbook, μέσα σε ένα φύλλο, είτε σε γραμμές είτε σε στήλες. Επιλέγουμε το κελί πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κώδικας. Alt+F11 για να ανοίξουμε τον VBA Editor Insert Module από το Insert Menu Κάνουμε paste τον...

Datetime functions

Χρήση datetime πεδίου της MySQL στην PHP $time = strtotime( $row[‘datetime’] ); echo date(‘d-m-Y H:i’, $time); Ενημέρωση datetime πεδίου της MySQL με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα Insert into table (datetime) values...

MySQL Export – Import

Export Για να κάνετε export μια Βάση Δεδομένων από το Command Prompt ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα. Αν δεν είναι στο path η MySQL πηγαίνετε στον κατάλογο εγκατάστασης η την τρέχετε από τον κατάλογο εγκατάστασης. Στο παρακάτω παράδειγμα η εγκατάσταση έχει γίνει με...

Send email using blat

A Command line mail program Windows console utility to send mail via SMTP or post to usenet via NNTP by P.Mendes, M.Neal, G.Vollant, T.Charron, T.Musson ,H.Pesonen, A.Donchey, C.Hyde Blat <filename> -to <recipient> [optional switches (see below)] Blat...