Δημιουργία Symbolic Link – ln

ln Μοιάζει λίγο με το shortcut των windows αλλά είναι στην ουσία διαφορετικό. Δημιουργείτε ένα αρχείο ή κατάλογο που στην πραγματικότητα 'δείχνει' σε άλλο αρχείο ή κατάλογο. Δημιουργείτε τον κατάλογο sl_dir (symbolic link) που 'δείχνει' στον υφιστάμενο κατάλογο...

read more

Python and MySQL

Installing package pip install mysql-connector-python In Anacoda the following packages were missing and had to be installed. pip install grin pip install distributed Verifying that the packages were installed in the correct python 🙂 . from distutils.sysconfig...

read more

Anaconda

Environments Create Creating en environment allows the user to define python version and custom packages conda create --name my_app package1 package2 conda create --name my_app python=2.7 package1 package2 Example: Create the environment my_app and install the pyside...

read more

Playing Media File. Method 2

Παρουσιάζεται ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να προστεθεί ηχητικό αρχείο σε μια σελίδα με τη χρήση HTML tag. Ο άλλος τρόπος, με εισαγωγή ενός media element, παρουσιάζεται σε προηγούμενη ανάρτηση. Υπό κανονικές συνθήκες το στοιχείο πολυμέσων θα πρέπει να...

read more

Playing Media File. Method 1

Παρουσιάζεται ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστεθεί ηχητικό αρχείο σε μια σελίδα. Ο άλλος τρόπος, με τη χρήση html tag, παρουσιάζεται σε επόμενη ανάρτηση. Υπό κανονικές συνθήκες το στοιχείο πολυμέσων θα πρέπει να κρύβεται: this.sound.style.display...

read more

MySQL error 1449 in Views

MySQL error 1449: The user specified as a definer does not exist 'root'@'%' Πολλές φορές παρατηρείται πρόβλημα κατά την εισαγωγή μιας Βάσης Δεδομένων που έχει εξαχθεί με πρόβλημα στον User Definer των Views. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να "χτυπήσει" η εισαγωγή και τα...

read more
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Max visitors today: 5 at 03:27 am
This month: 11 at 08-02-2019 04:25 am
This year: 21 at 06-17-2019 12:56 pm
All time: 88 at 12-22-2017 01:03 am