Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Χρησιμεύει για να ορίσουμε τα ονόματα Sheets από επιλεγμένα κελιά (στήλη). Αν ένα κελί δεν έχει περιεχόμενο (είναι κενό) τότε θα δώσει αριθμητική τιμή στο όνομα του Sheet (Δείτε 2ο παράδειγμα). Τα περιεχόμενα των κελιών πρέπει να έχουν μοναδικές τιμές και αυτές δεν...
Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Χρησιμεύει για να μεταφέρουμε τα ονόματα των Sheets, ενός Workbook, μέσα σε ένα φύλλο, είτε σε γραμμές είτε σε στήλες. Επιλέγουμε το κελί πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κώδικας. Alt+F11 για να ανοίξουμε τον VBA Editor Insert Module από το Insert Menu Κάνουμε paste τον...