Πρόβλημα με τα Ελληνικά;

Η παρούσα εφαρμογή, όπως και πολλές άλλες, δεν υποστηρίζει τα Unicode. Για το λόγο αυτό, αν δεν έχουν γίνει οι σχετικές ρυθμίσεις μπορεί να μην βλέπετε Ελληνικά.

Πριν εγκαταστήσετε λοιπόν την παρούσα εφαρμογή, παρακαλώ ακολουθείστε τις παρακάτω σχετικές οδηγίες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό.

Windows 8.1

 • Από την Οθόνη Έναρξης / το Start Screen εντοπίστε και ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου / Control Pannel
 • Click στο    Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή / Clock, Language, and Region
 • Click στο    Περιοχή και Γλώσσα / Region and Language
 • Επιλέξτε την καρτέλα    Διαχείριση / Administrative
 • Στο:    Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode / Language for non-Unicode programs
 • Click στο    Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος / Change system locale...
 • Τροποποιήστε το    Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος: / Current system locale:
 • Επιλέξτε    Greeek (Greece) και κάντε click στο OK
 • Windows 7

 • Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου / Control Pannel
 • Click στο    Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή / Clock, Language, and Region
 • Click στο    Περιοχή και Γλώσσα / Region and Language
 • Επιλέξτε την καρτέλα    Διαχείριση / Administrative
 • Στο:    Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode / Language for non-Unicode programs
 • Click στο    Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος / Change system locale...
 • Τροποποιήστε το    Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος: / Current system locale:
 • Επιλέξτε    Greeek (Greece) και κάντε click στο OK
 • Windows Vista

 • Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου / Control Pannel
 • Click στο    Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή / Clock, Language, and Region
 • Click στο    Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας / Regional and Language Options
 • Επιλέξτε την καρτέλα    Διαχείριση / Administrative
 • Στο:    Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode / Language for non-Unicode programs
 • Click στο    Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος / Change system locale...
 • Τροποποιήστε το    Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος: / Current system locale:
 • Επιλέξτε    Greeek (Greece) και κάντε click στο OK
 • Windows XP

 • Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου / Control Pannel
 • Click στο    Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή / Date, Time, Language, and Regional Options
 • Click στο    Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας / Regional and Language Options
 • Επιλέξτε την καρτέλα    Για προχωρημένους / Advanced
 • Στο:    Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode / Language for non-Unicode programs
 • Επιλέξτε    Greeek και κάντε click στο OK