Ανοίγουμε την εργαλειοθήκη του ArcGIS

Φορτώνουμε το toolbox

Εκτελούμε ένα ένα τα εργαλεία

Επιλέγουμε το αρχείο των Stops & και την κλάση που θα δημιουργηθεί.

Επιλέγουμε το αρχείο τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα GTFS δεδομένα (txt αρχεία) & και την κλάση που θα δημιουργηθεί.

Σχετικά