Έκδοση του Red Hat Linux

cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.8 (Santiago)

Στοιχεία του kernel

uname -a

Linux venus.amsec.gr 2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 23 16:03:01 EST 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux