Τήρηση αρχείου ασθενών σε ειδικά διαμορφωμένη Βάση Δεδομένων.

Για να επιτευχθεί αυτό έχει σχεδιαστεί ένας πυρήνας ο οποίος κατάλληλα διαμορφούμενος, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, του προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία καταχώρησης ασθενών, ενώ είναι ανοικτός στην επιπλέον διαμόρφωσή και επέκτασή του από τον ίδιο τον ιατρό, ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να σχεδιάσει και να προσθέσει ελεύθερα, πρωτόκολλα δεδομένων.

Τα ερωτήματα στα πρωτόκολλα αυτά οργανώνονται σε θεματικές ομάδες. Επειδή δε, σε περιβάλλον όπου ένα πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιείται από διαφορετικά άτομα μπορεί να προαποφασισθούν οι ‘αποδεκτές’ απαντήσεις σε κάθε ερώτημα. Έτσι αποφεύγεται η σύγχυση και η χρήση διαφορετικών διατυπώσεων για το ίδιο θέμα.

Τα περισσότερα στοιχεία καταγράφονται στη βάση δεδομένων κωδικοποιημένα (η κωδικοποίηση γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και όχι από τον χρήστη) καταλαμβάνοντας έτσι ελάχιστο χώρο.

Η μέθοδος της κωδικοποίησης δίνει επίσης τη δυνατότητα ακριβούς και ταχύτατης αναζήτησης και επεξεργασίας των καταχωρημένων δεδομένων.

Asthma

Πρόγραμμα για Πνευμονολόγους, Αλλεργιολόγους

Immune

Πρόγραμμα Ανοσοθεραπείας για Αλλεργιολόγους

Yenisis

Πρόγραμμα για Μαιευτήρες, Γυναικολόγους

Surgeon

Πρόγραμμα για Χειρουργούς, Ογκολόγους