Πρόγραμμα για Πνευμονολόγους, Αλλεργιολόγους
  Κατεβάστε την τελευταία έκδοση
  Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία Οδηγίες  
Asthma4win 2.12.6 27-11-2016 Τοποθετήστε στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν απαιτηθεί, θα κάνει αυτόματα ανβάθμιση της Βάσης Δεδομένων.  
Πρόσθετες βιβλιοθήκες 2.10.2 12-09-2008 Αποσυμπιέστε και τοποθετήστε τα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής.  
Εγχειρίδιο Asthma95   22-10-2006  

Πρόγραμα αρχειοθέτησης ασθενών σε βάση δεδομένων για Πνευμονολόγους, Αλλεργιολόγους. Η εφαρμογή διατίθεται για ιδιώτες ιατρούς και κλινικές.

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη: Δημ. Παναγιωτακόπουλος
Επιστημονική Υποστήριξη: Δημ. Γκιουλέκας, Ιατρός Πνευμονολόγος. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Γλώσσα: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Βάση Δεδομένων: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10, 7, Vista, XP, 2000, 98, 95
Αδειες χρήσης: Διατίθεται για έναν έως και απεριόριστους χρήστες.
Έργο: 1995-2016