Πρόγραμμα ανοσοθεραπείας σε ασθενείς.
Για Πνευμονολόγους, Αλλεργιολόγους
  Κατεβάστε την τελευταία έκδοση
  Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία Οδηγίες
Immune 1.1.14 24-11-2007

Τοποθετήστε στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν απαιτηθεί, θα κάνει αυτόματα ανβάθμιση της Βάσης Δεδομένων.

 

Πρόγραμα για εφαρμογή και παρακολούθηση ανοσοθεραπείας σε ασθενείς. Τήρηση όλων των στοιχείων σε βάση δεδομένων. Η εφαρμογή διατίθεται για ιδιώτες ιατρούς και κλινικές.

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη: Δημ. Παναγιωτακόπουλος
Επιστημονική Υποστήριξη: Θεόφιλος Πεχλιβανίδης, Ιατρός Πνευμονολόγος.
Γλώσσα: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Βάση Δεδομένων: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10, 7, Vista, XP, 2000, 98, 95
Αδειες χρήσης: Διατίθεται για έναν έως και απεριόριστους χρήστες.
Έργο: 2004-2008