Πρόγραμμα για Χειρουργούς, Ογκολόγους
  Κατεβάστε την τελευταία έκδοση
  Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία Οδηγίες
file 2.2.0 01-12-2005

Τοποθετήστε στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν απαιτηθεί, θα κάνει αυτόματα ανβάθμιση της Βάσης Δεδομένων.

 

Πρόγραμα αρχειοθέτησης ασθενών σε βάση δεδομένων για Χειρουργούς, Ογκολόγους. Η εφαρμογή διατίθεται για ιδιώτες ιατρούς.

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη: Δημ. Παναγιωτακόπουλος
Επιστημονική Υποστήριξη: Χρήστος Κωσταντάρας, Χειρουργός/Ογκολόγος.
Γλώσσα: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Βάση Δεδομένων: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10, 7, Vista, XP, 2000, 98, 95
Αδειες χρήσης: Διατίθεται για έναν έως και απεριόριστους χρήστες.
Έργο: 2003-2005