Πρόγραμμα για Μαιευτήρες, Γυναικολόγους
  Κατεβάστε την τελευταία έκδοση
  Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία Οδηγίες
yenisis98 2.1.12 12-05-2010

Τοποθετήστε στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν απαιτηθεί, θα κάνει αυτόματα ανβάθμιση της Βάσης Δεδομένων.

 
Οδηγίες εγκατάστασης 2.1.6 18-03-2007

Πρόγραμα αρχειοθέτησης ασθενών σε βάση δεδομένων για Μαιευτήρες, Γυναικολόγους. Η εφαρμογή διατίθεται για ιδιώτες ιατρούς και κλινικές.

Δίνεται η δυνατότητα τήρησης τριών ειδών καρτών επισκέψεων:

  • Γυναικολογικής
  • Μαιευτικής
  • Ελεύθερης
Σχεδιασμός/Ανάπτυξη: Δημ. Παναγιωτακόπουλος
Επιστημονική Υποστήριξη: Δημήτρης Τζανέλλης, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος.
Γλώσσα: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Βάση Δεδομένων: Microsoft Visual FoxPro 6.0
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10, 7, Vista, XP, 2000, 98, 95
Αδειες χρήσης: Διατίθεται για έναν έως και απεριόριστους χρήστες.
Έργο: 1998-2005