Διαλυτικά και τόνος (  ΐ    ΰ ):
Χρησιμοποιείστε το Δεξί Alt + τόνο & γράμμα.

Χαρακτήρας Alt + num Συνδυασμός Σχόλιο
§ Alt 21   Σύμβολο παραγράφου
Alt 0128 Alt Ctrl e (Ελληνικό πληκτρολόγιο)
Alt 0133   Τρεις τελείες
± Alt 0177 Alt Ctrl –  
     
     
     
    Μικρότερο ή ίσον
    Μεγαλύτερο ή ίσον
Alt 0137    
² 0178   Ύψωση στο τετράγωνο
       
³ Alt 0179   Ύψωση στον κύβο
¼ Alt 0188    
½ Alt 0189    
¾ Alt 0190    
Alt 8730   Τετραγωνική ρίζα
Alt 8731    
Alt 8732    
Alt 10003    
Alt 10004    
Alt 10140    

Ο αριθμός πρέπει να δοθεί από το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πρέπει το Num Lock να είναι ενεργοποιημένο.