Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Αρχαιολογικού και Βυζαντινού Μουσείου Λάρισας.
1984, 4ο βραβείο.
Μάξιμος Χρυσομαλλίδης, Αρχιτέκτων
Λένα Σπάνια, Αρχιτέκτων
Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Φοιτητής αρχιτεκτονικής
Γιώργος Τσελίκας, Φοιτητής αρχιτεκτονικής
Αννα Σουλεϊμίζη, Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής