Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Βιβλιοστάσιο και Τυπογραφείο της Βουλής των Ελλήνων
1984, Εξαγορά
Μάξιμος Χρυσομαλλίδης, Αρχιτέκτων
Λένα Σπάνια, Αρχιτέκτων
Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Φοιτητής αρχιτεκτονικής
Γιώργος Τσελίκας, Φοιτητής αρχιτεκτονικής