Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Κατοικίας του ΥΧΟΠ
1985, 1ο βραβείο.
Μάξιμος Χρυσομαλλίδης, Αρχιτέκτων
Λένα Σπάνια, Αρχιτέκτων
Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Φοιτητής αρχιτεκτονικής
Γιώργος Τσελίκας, Φοιτητής αρχιτεκτονικής