Έκδοση του Red Hat Linux

cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.8 (Santiago)

ubuntu installed version

lsb_release -a

No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.2 LTS
Release: 20.04
Codename: focal

cat /etc/os-release

NAME=”Ubuntu”
VERSION=”20.04.2 LTS (Focal Fossa)”
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME=”Ubuntu 20.04.2 LTS”
VERSION_ID=”20.04″
HOME_URL=”https://www.ubuntu.com/”
SUPPORT_URL=”https://help.ubuntu.com/”
BUG_REPORT_URL=”https://bugs.launchpad.net/ubuntu/”
PRIVACY_POLICY_URL=”https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy”
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal

Στοιχεία του kernel

uname -a

Linux venus.amsec.gr 2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 23 16:03:01 EST 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Linux ubuntu 5.8.0-50-generic #56~20.04.1-Ubuntu SMP Mon Apr 12 21:46:35 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux