Πρίν κάνετε την εγκατάσταση διαβάστε αυτό για να μην έχετε πρόβλημα με τα Ελληνικά.

Εφαρμογή Έκδοση Ημερομηνία Τύπος αρχείου
Setup 1.3.5 20-06-2016 Βοηθός εγκατάστασης για Windows (τυπικό Setup).
ZIP 1.3.5 20-06-2016 Αρχείο με την εφαρμογή (μόνο για τις αναβαθμίσεις / updates).
ZIP 1.3.5 20-06-2016 Αρχείο με την εφαρμογή και τις απαραίτητες Βιβλιοθήκες.
EXE
Self Extracting ZIP
1.3.5 20-06-2016 Αυτοαποσυμπιεζόμενο αρχείο ZIP με την εφαρμογή και τις απαραίτητες Βιβλιοθήκες.
PDF 1.3.0 18-04-2013 Εγχειρίδιο της εφαρμογής και οδηγίες εγκατάστασης.
ZIP 03-04-2009 Βιβλιοθήκες για την εκτέλεση της εφαρμογής. Απαραίτητες μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της εφαρμογής.

ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή καταχώρησης των Αποδείξεων των Δαπανών για την Εφορία.

Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε αρχικά για να καταχωρούνται οι δαπάνες που γίνονται από ένα νοικοκυριό στη βάση των πρώτων εξαγγελιών που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποχρεωτική υποβολή καταστάσεων δαπανών στις Δ.Ο.Υ. μαζί με τη Φορολογική Δήλωση. Κλειδί στην υποβολή των καταστάσεων είναι ο Α.Φ.Μ.

Συμπληρώθηκε όμως και με δυνατότητες καταχώρησης αποδείξεων δαπανών που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στις Φορολογικές Δηλώσεις, είτε γιατί κάποιες δαπάνες εξαιρέθηκαν (π.χ. των ΔΕΚΟ) από το Υπουργείο είτε γιατί δεν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά (π.χ. έξοδα στη λαϊκή αγορά ή από υπηρεσίες προσώπων που δεν μπορούν να εκδώσουν απόδειξη).

Στο πρόγραμμα δίνονται δυνατότητες στον χρήστη να μπορεί να ορίσει ο ίδιος ανά πάσα στιγμή ποιες δαπάνες είναι αποδεκτές ή όχι σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στις αποφάσεις του Υπουργείου.

Έτσι, μπορείτε να καταχωρείτε όλες σας τις δαπάνες. Η εφαρμογή είναι σε θέση να ξεχωρίσει τις αποδείξεις που θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. Επίσης υπολογίζει τα συγκεντρωτικά αθροίσματα ανά Α.Φ.Μ. καθώς και κατά κωδικό του εντύπου Ε1.

 • Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε είτε να την εγκαταστήσετε (χρησιμοποιώντας τον σχετικό βοηθό εγκατάστασης – setup) είτε απλά να δημιουργήσετε έναν κατάλογο και να τοποθετήσετε μέσα σε αυτόν τα απαραίτητα αρχεία.

 • Μπορείτε να μεταφέρετε τον κατάλογο της εφαρμογής σε άλλο Η/Υ, σκληρό δίσκο ή flash disk.

 • Η τήρηση των δεδομένων γίνεται σε τοπική Βάση Δεδομένων στον Η/Υ και σε κατάλογο της επιλογής σας και όχι στο διαδίκτυο, όπου τα δεδομένα σας μπορεί να είναι ευάλωτα ή να υποκλαπούν.

 • Η εφαρμογή προσφέρει τεχνικές για την εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των δαπανών σας.

 • Επιτρέπει την ταυτόχρονη ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων (multiuser) από περισσότερους του ενός χρήστες.

 • Εξασφαλίζει την εγκυρότητα του καταχωρούμενου Α.Φ.Μ. με άμεσο έλεγχο του (αλγοριθμικά).

 • Οι δαπάνες οργανώνονται σε Κατηγορίες. Κάθε Κατηγορία Δαπάνης φέρει ένδειξη για το αν γίνεται δεκτή από τις Δ.Ο.Υ. όπως επίσης και, προαιρετικά, τον σχετικό κωδικό αναφοράς στο Έντυπο Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης.

 • Μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε τις παραπάνω ενδείξεις και αυτόματα ενημερώνονται όλες οι καταχωρήσεις στη Βάση Δεδομένων. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείτε όλες σας τις δαπάνες ασχέτως αν αυτές θα υποβληθούν ή όχι στις Δ.Ο.Υ. Έτσι μπορείτε τελικά να ελέγχετε τις δαπάνες σας ανά κατηγορία και μήνα. Αν αποφασίσετε να καταχωρείτε τα πάντα, θα εντυπωσιαστείτε από τα έξοδα που κάνετε.

 • Οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση του Υπουργείου, σχετικά με το ποιες Κατηγορίες Αποδείξεων θα γίνονται δεκτές, εύκολα και άμεσα μπορεί να εφαρμοστεί στη Βάση Δεδομένων.

 • Προσφέρεται δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία τύπου TXT και αυτόματη κωδικοποίηση (!) καικανονικοποίηση τους (!).

 • Προσφέρεται δυνατότητα εξαγωγής όλων των περιεχομένων της Βάσης Δεδομένων σε αρχεία τύπου TXT και Excel δίνοντας σας, αφ΄ ενός τη δυνατότητα να μεταφέρετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας με όποιον άλλο τρόπο επιθυμήσετε στο μέλλον και αφ’ ετέρου την ελευθερία ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε – αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι – άλλη εφαρμογή.

 • Παραγωγή Συγκεντρωτικών ή Αναλυτικών Αναφορών σε αρχεία Excel και TXT.

 • Δημιουργία πακέτου των αρχείων σε συμπιεσμένη μορφή Zip (WinZip) ή 7zip.

 • Όταν τελικά δοθεί, από το Υπουργείο Οικονομικών, ο τύπος και η δομή του αρχείου για την ηλεκτρονική υποβολή των αποδείξεων θα ενημερωθεί και η εφαρμογή.

 

Σχεδιασμός/Ανάπτυξη: Δ.Παναγιωτακόπουλος
Συνεργάτης:
Γλώσσα: Microsoft Visual FoxPro 9.0
Βάση Δεδομένων: Microsoft Visual FoxPro 9.0
Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista, XP, 2000, 98, 95
Αδειες χρήσης: ΔΩΡΕΑΝ.
Έργο: 2010-2016

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η Εφαρμογή αυτή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ από τον Συγγραφέα του και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση της από τρίτους ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ.
Η Εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΕΛΕΥΘΕΡΑ σε έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Επειδή η Εφαρμογή αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση, δεν υπάρχει εγγύηση και ο Συγγραφέας της Εφαρμογής αυτής δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, κακή χρήση της ή απώλεια δεδομένων. Η Εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Οποιοσδήποτε κίνδυνος από την ποιότητα και απόδοση της Εφαρμογής ανήκει εξ ολοκλήρου σε σας. Εάν η εφαρμογή αποδειχθεί ελαττωματική, το κόστος όλων των εργασιών επισκευής ή διόρθωσης βαρύνει εσάς.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η Εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται και από τον ίδιο το Συγγραφέα για τον σκοπό για τον οποίο αναπτύχθηκε, και για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε σφάλμα που θα γίνεται αντιληπτό και που θα αφορά τη βασική λειτουργία της παρούσας Εφαρμογής, θα διορθώνεται και η νεότερη έκδοση της θα ανεβαίνει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.skepsis.gr/Downloads/taxis_receipts/taxis_receipts.zip.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η Εφαρμογή αυτή ανήκει στο Δημήτρη Γ. Παναγιωτακόπουλο και προστατεύεται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, πρέπει να χειρίζεστε αυτήν την Εφαρμογή όπως οτιδήποτε άλλο προστατεύεται από τους κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.